Etusivu


Yleistä

Jännevirran Vesiosuuskunta on rekisteröity 16.10.1991 tuottamaan vesihuollon palveluita osuuskunnan jäsenille. Vesiosuuskunnan toiminta-alue kattaa vesijohtoverkostoa Siilinjärven kunnan puolelta Toivalan koululta lähtien Kuopion kaupungin puolelle Vehkalammen koululla saakka. Osuuskunta ostaa toimittamansa veden Kuopion Vesi Oy:ltä ja vettä toimitetaan asiakkaille vuosittain n. 25 000 m3. Jännevirran Vesiosuuskunnassa on osakkaita 260 kpl.

__________________________________

Saatekirje, ylimääräinen osuuskuntakokous 18.12.2023
VT 9 parannushanke välillä Lotteinen-Jännevirta aiheuttaa muutostarpeita alueella toimivien vesihuoltolaitosten Jännevirran Vesiosuuskunnan ja Kuopion Vesi Oy:n linjastoissa. Koska toiminta-alueet ovat olleet päällekkäisiä, on verkostojen suunnittelu toteutettu niin, että voisimme toimia saman vesijohtoverkoston kautta. Näin toimien vältytään rinnakkaisten/päällekkäisten vesihuoltoverkostojen rakentamisen aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Samassa verkostossa toimiminen aiheuttaisi huomattavat lisäinvestoinnit mittarointiin, kuten myös rinnakkaisten verkostojen rakentaminen. Syksyllä 2023 olemme yhdessä Kuopion Vesi Oy:n ja Väyläviraston kanssa luoneet suunnitelman, jolla tarpeettomilta investoinneilta vältytään. Tarpeettomat investoinnit ovat vältettävissä siirtämällä vesijohtoverkoston omistus- ja vedentoimituspistettä Jännevirran Vesiosuuskunnan ja Kuopion Veden välillä nykyisestä liittymäpisteestä Suininlahden koululta Jännemäentien/Joensuuntien alikulkukäytävän pohjoispuolelle. Siirtyvä alue on rajattu alla olevaan karttaan punaisella.

Liittymäpisteen siirto tarkoittaa käytännössä 23 asiakaskiinteistömme siirtymistä Kuopion Vesi Oy:n asiakkaiksi, jolloin he vaihtavat nykyisen liittymäsopimuksensa uuteen Kuopion Vesi Oy:n kanssa tehtävään. Jännevirran Vesiosuuskunta on seurannut Kuopion Vesi Oy:n veden käyttömaksun hinnoittelua jo useamman vuoden ajan ja siirtymisen vaikutus on kuluttajille melko neutraali. Esimerkiksi perusmaksu on siirtyvillä asiakkailla jatkossa hivenen alhaisempi, sillä      vuonna 2023 Jännevirran vesiosuuskunnan perusmaksu on ollut 111,60 €/vuosi ja Kuopion Vesi Oy:n perusmaksu 76,73 €/vuosi.

Säästyvät investoinnit ovat kokonaisuudessaan noin 150 000 €, joista Jännevirran Vesiosuuskunnan arvioitu osuus olisi ollut noin 35 000 €. Investointisäästö ei ole kuitenkaan ainoa säästö, sillä usean mittarikaivon ylläpitäminen ja lukeminen olisi tuonut jatkossa vuosittaisia juoksevia kustannuksia. Syksyn 2023 aikana Jännevirran Vesiosuuskunta on tarkastanut verkoston vuototilanteen sekä karttojen digitalisoinnin luovutettavalla alueella. Siirtyviin asiakkaisiin on otettu yhteyttä ja heille on selitetty, miksi hallitus suosittaa kyseistä toimenpidettä. Vastausten perusteella hallitus on lähtenyt esittämään osuuskunnalle tätä ratkaisua.

Koska tämänkaltaiset liiketoimintaluovutukset ovat byrokraattisesti raskaita hoitaa, haemme osuuskunnalta ennakkohyväksynnän ratkaisulle, jonka jälkeen Kuopion Vesi Oy ja Jännevirran Vesiosuuskunta rakentavat yksityiskohtaisen ohjelman. Siirtyvien liittyjien uudet sopimukset pyritään saamaan esitellyiksi kokoukseen. Suuressa kuvassa vesiosuuskunta pitää joka tapauksessa huolta siitä, että muutos noudattaa periaatetta, ettei siirrosta aiheudu taloudellisia seuraamuksia Jännevirran Vesiosuuskunnan siirtyville asiakkaille. Tavanomaisesti tämänkaltaisissa muutoksissa menee 6–12 kuukautta. Tässä projektissa pyrkimys on saattaa prosessi loppuun helmikuussa 2024, sillä alueen rakennushanke alkaa tuolloin.

– Jännevirran vesiosuuskunnan hallitus, 8.11.2023 klo 8.28

__________________________________

Jännevirran Vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston piilevä vuoto

Jännevirran Vesiosuuskunnan verkostossa on ollut jo lähes kymmenen vuoden ajan piilevä vuoto. Piilevä vuoto on havaittu vertaamalla Jännevirran Vesiosuuskunnan asiakkailta laskutettua vesimäärää Kuopion Vesi Oy:ltä ostettuun vesi määrään.

Vuodon määrä on ollut noin 4 000–5 000 m3/vuosi. Vuosien 2013–2022 väliltä laskutuksen ja kulutuksen ero on yhteensä noin 39 000 m3.

Esimerkkinä laskettuna:
Kuopion Vesi Oy:n ostoveden hinta oli vuonna 2022 1,27 €/m3 (alv. 0%).
Jos viime vuoden ostoveden hinnalla lasketaan ero euroina (39 000*1,27), on se vuosien 2013-2022 ajalta 49 530 €.

Koska Jännevirran vesiosuuskunnan verkostossa on vain yksi runkoveden mittarikaivo, vuotokohdan selvittäminen on haastavaa. Työtä voidaan tehdä vain päävesimittarilukemaa seuraamalla ja runkoventtiilejä sulkemalla.

Vuotoa on aloitettu selvittämään kesällä 2022. Kesän selvitystyö ei kuitenkaan vielä riittänyt selvittämään vuotokohtaa, joten selvitystyötä jatkettiin ulkopuolisen tahon (LVI-automaation ja isännöitsijän) voimin syksyllä 2022. Tällöin alueen runkoventtiilejä suljettiin yöaikaan ja vuotokohtaa pyrittiin tällä tavalla rajaamaan. Myös Kuopion Vesi Oy:n henkilöstöä ja heidän sulkuventtiilien kuuntelulaite kävivät apuna selvitystöissä.

Marraskuussa kuuntelukaluston avulla vesijohtovuodon sijainti luultiin jo selvinneen, mutta väärät tiedot verkoston ja venttiilien sijainnista aiheuttivat väärän havainnon kuuntelulaitteella.

Pääveisimittarikaivoon asennettiin yksisuuntaventtiili 1.2.-2.2.2023 välisenä yönä. Yksisuuntaventtiilin avulla varmistetaan, että vesi ei pääse virtaamaan vesimittarin läpi edestakaisin, jolloin mittarilukema voi mahdollisesti vääristyä. Kuopion Vesi Oy:ltä saadun raportin mukaan, kulutus on ollut samaa yksisuuntaventtiilin asennustyön jälkeen. Tämän avulla epävarmuudet vedenmittaamisessa on saatu suljettua pois.

Vesijohtovuodon selvittämistä jatketaan edelleen vuonna 2023.

Pahoittelemme aiheutuvista häiriöistä. Häiriöistä ilmoitetaan ennakkoon tekstiviestitse. Jos huomaatte alueella vesivuotoepäilyjä, pyydämme ilmoittamaan asiasta isännöitsijälle sähköpostitse tai puhelimitse.

Päivitystä 5.9.2023: Alueelta on löydetty elokuussa 2023 yksi piilevä vesijohtovuoto, joka on korjattu. Vuoto löytyi vesijohdon liitinosasta talon pihasta. Jännevirran vesiosuuskunnan yökulutus viittaisi kuitenkin siihen, että alueella on vielä toinenkin/toisiakin kohtia, jossa vuotoa pääsee syntymään. Tilannetta selvitetään.

-Jännevirran vesiosuuskunta, 5.9.2023

__________________________________

Käytännön asiat

Osoite:
Jännevirran Vesiosuuskunta
Kissakuusentie 8
72100 Karttula

Isännöitsijä:
Karttulan vesiosuuskunta Tuomo Laitinen, 044-7766766
tuomo.laitinen(at)karttulanvesiosuuskunta.fi
tavoitettavissa arkisin 8-16 välisenä aikana.

Hallituksen puheenjohtaja:
Arto Leskinen, 050-4369124
arto.leskinen(at)edu.savonia.fi

Taloushallinto/laskutus

TiMa Oy
Sanna Karvonen, 010-2397373
sanna.karvonen(at)tima.fi